Home

Welkom op de nieuwe website van de Vogelwerkgroep Maastricht van de Vogelwacht Limburg

Onze werkgroep bestaat uit vogels – pardon, mensen – van divers pluimage: vrouwen, mannen, wat ouder, wat jonger. Maar allen hebben tenminste één belangstelling gemeen: vogels!
Momenteel bestaat de groep uit 24 leden: 8 dames en 16 heren.

De werkgroep Maastricht van de Vogelwacht Limburg is actief op het gebied van het bekijken en tellen van vogels. Daarbij kan er onderscheid gemaakt worden tussen activiteiten t.b.v. van de leden en activiteiten die t.b.v. SOVON Vogelonderzoek Nederland (http://www.sovon.nl) worden gedaan. Voor SOVON doen wij watervogel-, huiszwaluwen- en oeverzwaluwentellingen.
Meer details over onze watervogeltellingen t.b.v. SOVON vindt U hier. Informatie over de andere tellingen vindt U hier.

Informatie over onze andere activiteiten, zoals vergaderen (heel gezellig) en excursies, vindt U hier.

Hebt u belangstelling voor de in onze regio waargenomen vogels? Dan kunt u hier (VWL VWG Maastricht) terecht.

Zoals ieder mens verschilt van een ander, is dat ook in onze werkgroep het geval. Sommigen organiseren activiteiten, zoals excursies, terwijl anderen de meer formele zaken, zoals het maken van de notulen van de vergaderingen, behartigen.

Indien U belangstelling heeft voor onze werkgroep, de activiteiten daarvan, of anderszins geïnteresseerd bent, kunt U contact opnemen met onze voorzitter:
Jo Seegers
St. Jozefstraat 96
6245 LP Eijsden
Tel. 06 46 37 10 08