Watervogeltellingen voor SOVON

In de maanden september t/m april tellen wij alle watervogels langs de Maas vanaf de grens met België bij Navagne (Eijsden) tot aan de stuw van Borgharen ten noorden van Maastricht. De resultaten hiervan worden doorgegeven aan SOVON, die landelijk de tellingen coördineert.
SOVON stelt deze gegevens weer ter beschikking van o.a. de rijksoverheid.

Meer details over het telgebied vind U hier.

Indien U geïnteresseerd bent in een overzicht van de soorten en aantallen vogels die we zien klik dan op de pijl naast Kies Teldatum onder Telresultaten en kies één van de datums.

Vroeger telden we alleen de watervogels voor de SOVON en alle andere soorten voor ons eigen genoegen. Sinds 2 jaar worden ook de telresultaten van de niet-watervogelsoorten aan de SOVON doorgegeven. Alle gegevens worden door de werkgroep bewaard en in statistieken verwerkt. Daaruit kunnen trends m.b.t. het voorkomen van de diverse vogelsoorten worden afgeleid.

In mei eindigen we het telseizoen met een bijzondere telling. In het verleden was dat een telling van een deel van ons telgebied. Momenteel beraden we ons over een alternatief.

Indien U eens mee wil maken hoe zo’n telling gedaan wordt, bent U uiteraard van harte welkom. U kunt U aanmelden bij de voorzitter (klik hier). Informatie over de andere tellingen t.b.v. van SOVON vindt U hier.