Andere activiteiten

Vergaderen

We vergaderen slechts 2 maal per jaar. Dat is in september, net voor het begin van een nieuw seizoen met watervogeltellingen. De tweede maal vergaderen we in januari.
Punten van de agenda zijn dan o.a.:

  • Bespreken en plannen van mogelijke excursies.
  • Incidentele onderwerpen zijn o.a. de financiën, de vergoedingen, bezoeken aan vogelactiviteiten als de SOVON-dag of het organiseren van een excursie t.b.v. de Nationale Vogelweek.

Daarnaast telt natuurlijk ook het gezellig samenzijn.
De vergaderingen vinden momenteel plaats in de Aen de Wan, Einsteinstraat 32 te Heer-Maastricht. Begintijd 20u00, eindtijd uiterlijk 22u00. Aan het begin van het seizoen worden de vergaderavonden bepaald.
Belangstellenden zijn altijd welkom. Neem dan wel even van te voren contact op met onze voorzitter.
Zie https://vwl-vogelwerkgroep-maastricht.nl/

Excursies

In het telseizoen gaan we ook 4 à 5 maal op een zondag in de buurt van Maastricht vogels kijken. Dat kan een ochtend zijn. Voor het bezoek aan een verder gelegen gelegen vogelgebied wordt meer tijd uitgetrokken.

Ook niet-leden kunnen aan de excursies deelnemen. Klik https://vwl-vogelwerkgroep-maastricht.nl/?page_id=18 voor de agenda met geplande excursies.

Soms gaan we een weekend elders vogels kijken. Dat kan zowel in het binnen- als buitenland zijn.

Deze weekenden worden door de actieve leden zeer gewaardeerd.

Freewheelen

Incidenteel spreken leden af om zomaar vogels te gaan kijken. Dat kan overdag of ’s avonds zijn, te voet, op de fiets of met de auto.