Telgebieden

Alle telactiviteiten van onze club vinden plaats tussen Navagne – bij de monding van de Berwijn (Berwinne) in de Maas ten zuiden van Eijsden – en de stuw in Borgharen. De afstand tussen deze twee punten is hemelsbreed 12,5 KM.
Omdat de telling te voet, en deels per fiets, gedaan wordt is het telgebied opgedeeld in aparte stukken. Elk stuk wordt door een ploeg van 3 à 4 mensen geteld.
Alle stukken worden te voet geteld, m.u.v. het gebied vanaf kasteel Hoogenweerd tot aan de stuw in Borgharen. Dat laatste stuk wordt per fiets en deels te voet gedaan.

Hieronder vindt U een beschrijving van de officiële door SOVON aangeduide gebieden. Elk gebied heeft een code, bestaande uit twee letters en 4 cijfers.
De gebieden RG6111 en RG6112 worden door 3 verschillende teams geteld.
De gebieden RG6113 en RG6120 worden door de fietsploeg gedaan.
De reden dat verschillende teams stukken van meerdere telgebieden tellen heeft te maken met de indeling van de telgebieden, zoals die door SOVON zijn bepaald. SOVON heeft daarbij niet als uitgangspunt genomen dat elk telgebied door één team moet kunnen worden geteld. Veranderen van deze indeling is niet meer mogelijk omdat het CBS dezelfde indeling hanteert. Bij wijziging van de indeling zijn de tellingen niet meer vergelijkbaar.
Vanwege de potentiële hinder van de zon worden de gebieden zoveel mogelijk van zuid naar noord geteld.

De telgebieden zijn (van zuid naar noord):

 • RG6111
  Dit gebied ligt tussen Navagne aan de grens met België en de jachthaven van Oost-Maarland. Details vindt U hier.
 • RG6112
  Dit gebied ligt tussen de jachthaven van Oost-Maarland en kasteel Hoogenweerd bij Heugem. Details vindt U hier.
 • RG6113
  Dit gebied ligt tussen kasteel Hoogenweerd bij Heugem en de Kennedybrug. Details vindt U hier.
 • RG6120
  Dit gebied ligt tussen de Kennedybrug in het zuiden en de stuw van Borgharen in het noorden. Details vindt U hier.

Naar de informatie over de watervogeltellingen

Naar de beginpagina