Telresultaten

Klik hieronder om de telresultaten te zien.

Attentie: Deze pagina is in ontwikkeling en werkt nog niet naar behoren. Vooralsnog staat hier alleen de laatst getelde maand.

DatumSoort6111611261136120Totaal
2023/03/18Aalscholver83152412134
2023/03/18Blauwe Reiger11132228
2023/03/18Boomklever02002
2023/03/18Boomkruiper34209
2023/03/18Buizerd4112118
2023/03/18Dodaars11002
2023/03/18Ekster172935182
2023/03/18Fuut42313040
2023/03/18Gaai781016
2023/03/18Grauwe Gans16251120279
2023/03/18Groene Specht8111020
2023/03/18Groenling1168025
2023/03/18Grote Bonte Specht3112016
2023/03/18Grote Canadese Gans336843108
2023/03/18Grote Gele Kwikstaart00022
2023/03/18Grote Zaagbek1201013
2023/03/18Grote Zilverreiger4170021
2023/03/18Heggenmus18159042
2023/03/18Holenduif22206
2023/03/18Houtduif293418182
2023/03/18IJsvogel04408
2023/03/18Kievit60006
2023/03/18Kleine Mantelmeeuw00101
2023/03/18Kneu10001
2023/03/18Knobbelzwaan3295349
2023/03/18Kokmeeuw245143073
2023/03/18Koolmees153310058
2023/03/18Koperwiek11002
2023/03/18Krakeend4122018
2023/03/18Kuifeend02002
2023/03/18Meerkoet106713999
2023/03/18Merel13153031
2023/03/18Nijlgans583556104
2023/03/18Pimpelmees6135024
2023/03/18Putter3205028
2023/03/18Roodborst52013038
2023/03/18Scholekster03003
2023/03/18Sijs00101
2023/03/18Soepeend11114
2023/03/18Soepgans1005015
2023/03/18Spreeuw616340128
2023/03/18Staartmees22408
2023/03/18Stadsduif0001212
2023/03/18Stormmeeuw10067
2023/03/18Tjiftjaf173920076
2023/03/18Torenvalk20114
2023/03/18Turkse Tortel20002
2023/03/18Vink7363046
2023/03/18Vuurgoudhaan02002
2023/03/18Waterhoen6511022
2023/03/18Waterpieper10001
2023/03/18Wilde Eend51472220140
2023/03/18Winterkoning3139025
2023/03/18Witte Kwikstaart35008
2023/03/18Zanglijster52007
2023/03/18Zilvermeeuw304310
2023/03/18Zwarte Kraai13336153
2023/03/18Zwarte Roodstaart10001
2023/03/18Zwartkop00101