Telresultaten

Klik hieronder om de telresultaten te zien.

Attentie: Deze pagina is in ontwikkeling en werkt nog niet naar behoren. Vooralsnog staat hier alleen de laatst getelde maand.

DatumSoort6111611261136120Totaal
2021/04/17Aalscholver372615583
2021/04/17Blauwe Reiger7188033
2021/04/17Boerenzwaluw27100037
2021/04/17Boomkruiper712010
2021/04/17Bosrietzanger01001
2021/04/17Buizerd972018
2021/04/17Ekster131114240
2021/04/17Fitis14409
2021/04/17Fuut6204030
2021/04/17Gaai34007
2021/04/17Gekraagde Roodstaart01001
2021/04/17Grasmus551011
2021/04/17Graspieper10001
2021/04/17Grauwe Gans812190138
2021/04/17Groene Specht472013
2021/04/17Groenling40004
2021/04/17Grote Bonte Specht532010
2021/04/17Grote Canadese Gans14254144
2021/04/17Grote Mantelmeeuw02002
2021/04/17Grote Zilverreiger00101
2021/04/17Heggenmus586019
2021/04/17Holenduif40004
2021/04/17Houtduif252721679
2021/04/17Huiszwaluw61007
2021/04/17IJsvogel703010
2021/04/17Kauw11002
2021/04/17Kneu00011
2021/04/17Knobbelzwaan43295279
2021/04/17Koekoek32005
2021/04/17Kokmeeuw16101027
2021/04/17Koolmees26146147
2021/04/17Koperwiek11002
2021/04/17Krakeend02002
2021/04/17Kuifeend0130013
2021/04/17Meerkoet81610034
2021/04/17Merel7105022
2021/04/17Nijlgans44262072
2021/04/17Oeverzwaluw1800018
2021/04/17Pimpelmees6113020
2021/04/17Putter01203
2021/04/17Ringmus70007
2021/04/17Roodborst355013
2021/04/17Scholekster02002
2021/04/17Soepeend00202
2021/04/17Soepgans1105016
2021/04/17Spreeuw27462075
2021/04/17Stormmeeuw00011
2021/04/17Tafeleend06006
2021/04/17Tjiftjaf16812036
2021/04/17Tuinfluiter01001
2021/04/17Veldleeuwerik10001
2021/04/17Vink1153120
2021/04/17Waterhoen224311
2021/04/17Wilde Eend36431113103
2021/04/17Winterkoning11128031
2021/04/17Witte Kwikstaart721111
2021/04/17Zanglijster21003
2021/04/17Zilvermeeuw32005
2021/04/17Zwarte Kraai231313857
2021/04/17Zwarte Roodstaart30104
2021/04/17Zwarte Wouw01001
2021/04/17Zwartkop103315058