Telresultaten

Klik hieronder om de telresultaten te zien.

Attentie: Deze pagina is in ontwikkeling en werkt nog niet naar behoren. Vooralsnog staat hier alleen de laatst getelde maand.

DatumSoort6111611261136120Totaal
2022/04/16Aalscholver3747957
2022/04/16Blauwe Reiger750214
2022/04/16Boerenzwaluw920011
2022/04/16Boomklever10001
2022/04/16Boomkruiper13004
2022/04/16Braamsluiper02002
2022/04/16Brandgans01001
2022/04/16Buizerd551011
2022/04/16Ekster81017237
2022/04/16Fitis10203
2022/04/16Fluiter10001
2022/04/16Fuut10112326
2022/04/16Gaai51309
2022/04/16Gele Kwikstaart20002
2022/04/16Goudvink10001
2022/04/16Grasmus830011
2022/04/16Grauwe Gans2614000166
2022/04/16Groene Specht581014
2022/04/16Groenling22004
2022/04/16Groenpootruiter10001
2022/04/16Grote Bonte Specht34108
2022/04/16Grote Canadese Gans2259541
2022/04/16Heggenmus684220
2022/04/16Holenduif03003
2022/04/16Houtduif172312456
2022/04/16Huiszwaluw30003
2022/04/16IJsvogel00112
2022/04/16Kievit00101
2022/04/16Kleine Plevier10001
2022/04/16Knobbelzwaan346840106
2022/04/16Koekoek10001
2022/04/16Kokmeeuw03104
2022/04/16Koolmees16146036
2022/04/16Krakeend21003
2022/04/16Kuifeend90009
2022/04/16Meerkoet10207340
2022/04/16Merel19109038
2022/04/16Nijlgans37245369
2022/04/16Oeverzwaluw2900029
2022/04/16Pimpelmees943117
2022/04/16Putter262010
2022/04/16Rode Wouw01001
2022/04/16Roodborst562013
2022/04/16Scholekster01001
2022/04/16Slechtvalk00011
2022/04/16Soepeend00257
2022/04/16Soepgans2911031
2022/04/16Sperwer01001
2022/04/16Spreeuw16311149
2022/04/16Sprinkhaanzanger00101
2022/04/16Staartmees01102
2022/04/16Stadsduif00167
2022/04/16Tjiftjaf111913144
2022/04/16Torenvalk10203
2022/04/16Turkse Tortel10001
2022/04/16Vink1473125
2022/04/16Waterhoen05308
2022/04/16Wilde Eend113110759
2022/04/16Winterkoning574016
2022/04/16Witte Kwikstaart41005
2022/04/16Zanglijster11103
2022/04/16Zilvermeeuw60129
2022/04/16Zwarte Kraai2077034
2022/04/16Zwarte Roodstaart10001
2022/04/16Zwartkop102510146