Telresultaten

Klik hieronder om de telresultaten te zien.

Attentie: Deze pagina is in ontwikkeling en werkt nog niet naar behoren. Vooralsnog staat hier alleen de laatst getelde maand.

DatumSoort6111611261136120Totaal
2022/11/12Aalscholver15552513225
2022/11/12Blauwe Reiger17152034
2022/11/12Boomkruiper23106
2022/11/12Brilduiker01001
2022/11/12Buizerd71008
2022/11/12Casarca01001
2022/11/12Dodaars4180022
2022/11/12Ekster242418066
2022/11/12Fuut582015
2022/11/12Gaai451010
2022/11/12Grauwe Gans034190350
2022/11/12Groene Specht15107
2022/11/12Groenling01001
2022/11/12Grote Bonte Specht581014
2022/11/12Grote Canadese Gans1645650225
2022/11/12Grote Zilverreiger15006
2022/11/12Heggenmus446014
2022/11/12Holenduif31004
2022/11/12Houtduif4194027
2022/11/12IJsvogel342110
2022/11/12Kievit30003
2022/11/12Knobbelzwaan254010176
2022/11/12Kokmeeuw8933258155
2022/11/12Kolgans0300030
2022/11/12Koolmees29167052
2022/11/12Koperwiek1520017
2022/11/12Krakeend0100010
2022/11/12Kuifeend01001
2022/11/12Meerkoet0108100118
2022/11/12Merel29254058
2022/11/12Nijlgans32231320637
2022/11/12Pimpelmees10151026
2022/11/12Putter2234029
2022/11/12Roek04004
2022/11/12Roodborst202515060
2022/11/12Smient02002
2022/11/12Soepgans4301044
2022/11/12Sperwer21003
2022/11/12Spreeuw23280051
2022/11/12Staartmees32005
2022/11/12Stadsduif00033
2022/11/12Tjiftjaf71109
2022/11/12Torenvalk40004
2022/11/12Veldleeuwerik10102
2022/11/12Vink201312045
2022/11/12Waterhoen4154023
2022/11/12Waterral02002
2022/11/12Wilde Eend5483160153
2022/11/12Winterkoning17156139
2022/11/12Witte Kwikstaart02002
2022/11/12Zanglijster01001
2022/11/12Zwarte Kraai8265140