Telresultaten

Klik hieronder om de telresultaten te zien.

Attentie: Deze pagina is in ontwikkeling en werkt nog niet naar behoren. Vooralsnog staat hier alleen de laatst getelde maand.

DatumSoort6111611261136120Totaal
2022/01/15Aalscholver5010142599
2022/01/15Blauwe Reiger18122133
2022/01/15Boomkruiper11002
2022/01/15Brilduiker90009
2022/01/15Buizerd32005
2022/01/15Dodaars17008
2022/01/15Ekster4826341
2022/01/15Fuut2916027
2022/01/15Gaai52007
2022/01/15Grauwe Gans0323160339
2022/01/15Groene Specht13004
2022/01/15Grote Bonte Specht494017
2022/01/15Grote Canadese Gans5142460139
2022/01/15Grote Zaagbek3410035
2022/01/15Grote Zilverreiger31410128
2022/01/15Heggenmus824115
2022/01/15Houtduif5294065
2022/01/15IJsvogel336012
2022/01/15Knobbelzwaan53610069
2022/01/15Kokmeeuw1003270224426
2022/01/15Koolmees292116167
2022/01/15Krakeend72009
2022/01/15Kramsvogel04004
2022/01/15Kuifeend52322050
2022/01/15Meerkoet970286113
2022/01/15Merel272216166
2022/01/15Muskuseend10001
2022/01/15Nijlgans9111105117
2022/01/15Pimpelmees21610138
2022/01/15Putter52241243
2022/01/15Roodborst5918032
2022/01/15Sijs30003
2022/01/15Soepeend02608
2022/01/15Soepgans41026067
2022/01/15Spreeuw25007
2022/01/15Staartmees428014
2022/01/15Stadsduif00033
2022/01/15Stormmeeuw40004
2022/01/15Tafeleend12205
2022/01/15Torenvalk11002
2022/01/15Vink8130021
2022/01/15Waterhoen2628137
2022/01/15Wilde Eend57747011212
2022/01/15Winterkoning13814035
2022/01/15Witte Kwikstaart10001
2022/01/15Zanglijster01203
2022/01/15Zilvermeeuw00022
2022/01/15Zwarte Kraai241514053