Telresultaten

Klik hieronder om de telresultaten te zien.

Attentie: Deze pagina is in ontwikkeling en werkt nog niet naar behoren. Vooralsnog staat hier alleen de laatst getelde maand.

DatumSoort6111611261136120Totaal
2023/11/18Aalscholver742101656455
2023/11/18Blauwe Reiger11165234
2023/11/18Boomkruiper01001
2023/11/18Buizerd72009
2023/11/18Dodaars460010
2023/11/18Ekster13115029
2023/11/18Fuut4271032
2023/11/18Gaai31004
2023/11/18Grauwe Gans4051730560
2023/11/18Groene Specht10304
2023/11/18Grote Bonte Specht343010
2023/11/18Grote Canadese Gans010280110
2023/11/18Grote Zaagbek460010
2023/11/18Grote Zilverreiger282012
2023/11/18Heggenmus31004
2023/11/18Houtduif518200187
2023/11/18Huismus50005
2023/11/18IJsvogel173011
2023/11/18Kauw11002
2023/11/18Kievit0530053
2023/11/18Knobbelzwaan12202034
2023/11/18Kokmeeuw881872963367
2023/11/18Kolgans0500050
2023/11/18Koolmees896023
2023/11/18Koperwiek00101
2023/11/18Krakeend62008
2023/11/18Kramsvogel4101042
2023/11/18Kuifeend70007
2023/11/18Meerkoet4513174187
2023/11/18Merel21177045
2023/11/18Nijlgans40280068
2023/11/18Pimpelmees0110011
2023/11/18Putter882720117
2023/11/18Roek01001
2023/11/18Roodborst1988035
2023/11/18Soepeend40004
2023/11/18Soepgans20017037
2023/11/18Spreeuw26207053
2023/11/18Staartmees1200021
2023/11/18Tjiftjaf10001
2023/11/18Torenvalk50106
2023/11/18Veldleeuwerik10001
2023/11/18Vink1457026
2023/11/18Waterhoen2210216
2023/11/18Wilde Eend58731111153
2023/11/18Winterkoning925016
2023/11/18Witte Kwikstaart20103
2023/11/18Zanglijster11002
2023/11/18Zilvermeeuw01438
2023/11/18Zwarte Kraai151914048