Telresultaten

Klik hieronder om de telresultaten te zien.

Attentie: Deze pagina is in ontwikkeling en werkt nog niet naar behoren. Vooralsnog staat hier alleen de laatst getelde maand.

Tijdelijk staan hier de resultaten van februari en maart achter elkaar.

DatumSoort6111611261136120Totaal
2024/04/13Aalscholver45751370
2024/04/13Blauwe Reiger965222
2024/04/13Boerenzwaluw03003
2024/04/13Boomklever21003
2024/04/13Boomkruiper22004
2024/04/13Buizerd2101013
2024/04/13Ekster91624150
2024/04/13Fazant01012
2024/04/13Fitis01001
2024/04/13Fuut172010
2024/04/13Gaai25108
2024/04/13Grasmus824115
2024/04/13Grauwe Gans3415650195
2024/04/13Groene Specht363012
2024/04/13Groenling15107
2024/04/13Grote Bonte Specht16007
2024/04/13Grote Canadese Gans12108152137
2024/04/13Grote Gele Kwikstaart10012
2024/04/13Grote Zilverreiger01001
2024/04/13Heggenmus1063019
2024/04/13Holenduif01001
2024/04/13Houtduif292611369
2024/04/13Huismus1200012
2024/04/13IJsvogel21205
2024/04/13Kauw01001
2024/04/13Kleine Mantelmeeuw03003
2024/04/13Kneu30003
2024/04/13Knobbelzwaan21254050
2024/04/13Kokmeeuw910010
2024/04/13Koolmees20283253
2024/04/13Koperwiek01001
2024/04/13Krakeend20002
2024/04/13Kuifeend820010
2024/04/13Meerkoet7173027
2024/04/13Merel12126131
2024/04/13Nijlgans23334464
2024/04/13Oeverzwaluw2500025
2024/04/13Pimpelmees6305142
2024/04/13Pontische Meeuw02002
2024/04/13Putter12306
2024/04/13Roodborst04105
2024/04/13Scholekster05308
2024/04/13Slobeend0140014
2024/04/13Soepeend10023
2024/04/13Soepgans1000010
2024/04/13Spreeuw844600130
2024/04/13Staartmees02204
2024/04/13Stadsduif0150015
2024/04/13Stormmeeuw20002
2024/04/13Tjiftjaf184019077
2024/04/13Torenvalk21014
2024/04/13Tuinfluiter02002
2024/04/13Turkse Tortel20002
2024/04/13Veldleeuwerik20024
2024/04/13Vink21321256
2024/04/13Waterhoen11215
2024/04/13Wilde Eend12324755
2024/04/13Winterkoning7286041
2024/04/13Witte Kwikstaart51006
2024/04/13Zanglijster02002
2024/04/13Zilvermeeuw070411
2024/04/13Zwarte Kraai13302247
2024/04/13Zwarte Roodstaart10012
2024/04/13Zwarte Wouw01001
2024/04/13Zwartkop142710051