RG6120

Dit gebied ligt tussen de Kennedybrug in het zuiden en de stuw van Borgharen in het noorden. Het wordt geteld door de fietsploeg.
De tellers tellen gewoonlijk ook nog de vogels tot aan de sluis van Borgharen.

Terug naar het overzicht van de telgebieden

Naar de informatie over de watervogeltellingen

Resultaten van de watervogeltellingen